Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Chuyên mục: Công ty quà tặng

Cty TNHH Ngọc Hải

 • Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ngọc Hải. Địa chỉ: Village.6, Quốc Lâm, Đoan Hùng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd,tư vấn kỹ thuật & công nghệ.

Hieu Dat Unit

 • Tên doanh nghiệp: Hieu Dat Unit. Địa chỉ: 93/6/55 Xo Viet Nghe Tinh , 17, Binh Thanh. Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn.

Cty TNHH MTV chè Phú Bền

 • Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV chè Phú Bền. Địa chỉ: Thanh Ba Townlet, Thanh Ba Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Huong Quang Trading Co. Ltd

 • Tên doanh nghiệp: Huong Quang Trading Co. Ltd. Địa chỉ: 336/7/3 Nguyen Van Luong St 12, Dist. 6,. Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn.

Cty TNHH Thiên Thanh

 • Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thiên Thanh. Địa chỉ: 2420 Vân Cơ , Việt Trì (Group B, Minh Phương). Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Ngoc Trinh Rainwear Unit

 • Tên doanh nghiệp: Ngoc Trinh Rainwear Unit. Địa chỉ: 19/35 Bình Thới, Phường 11, Quận 11. Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn.

Ralado trading and Production Raincoat Co.

 • Tên doanh nghiệp: Ralado trading and Production Raincoat Co.. Địa chỉ: 34A Tran Nhat Duat , Hoan Kiem. Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn.

Cty TNHH chè Thuận Phát

 • Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chè Thuận Phát. Địa chỉ: Phổ Group, Quất Lưu Hamlet, Bình Xuyên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

DNTN chè xuất khẩu Thanh Quang

 • Tên doanh nghiệp: DNTN chè xuất khẩu Thanh Quang. Địa chỉ: Đạo Đức Hamlet, Bình Xuyên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty đầu tư phát triển chè Nghệ An

 • Tên doanh nghiệp: Cty đầu tư phát triển chè Nghệ An. Địa chỉ: 376 Nguyễn Trãi Str., Vinh. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),chè , sx & kd.

Xí nghiệp chè Tây Sơn

 • Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp chè Tây Sơn. Địa chỉ: Sơn Kim 2 Hamlet, Hương Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty chè Biển Hồ

 • Tên doanh nghiệp: Cty chè Biển Hồ. Địa chỉ: Nghĩa Hưng Hamlet, Chupah Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd,chè , sx & kd.

Cty chè Lâm Đồng

 • Tên doanh nghiệp: Cty chè Lâm Đồng. Địa chỉ: 1 Quang Trung Str., 2, Bảo Lộc Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty CP chè Minh Rồng

 • Tên doanh nghiệp: Cty CP chè Minh Rồng. Địa chỉ: Group 1B, Lộc Thắng Townlet, Bảo Lâm Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty LD Hồng Chi

 • Tên doanh nghiệp: Cty LD Hồng Chi. Địa chỉ: 39 Highway 20, Lộc Nga Hamlet, Bảo Lộc Town. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH chè Vina – Suzuki

 • Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chè Vina - Suzuki. Địa chỉ: 1 Hùng Vương, , Di Linh Townlet, Di Linh Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH Fusheng

 • Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Fusheng. Địa chỉ: Xuân Trường Village, Phat Chi Hamlet, Đà Lạt. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH Hằng Sơn Điền

 • Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hằng Sơn Điền. Địa chỉ: Hamlet 3, Lộc Tân Commune, Bảo Lâm Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH trà giống Cao Nguyên

 • Tên doanh nghiệp: Cty TNHH trà giống Cao Nguyên. Địa chỉ: Area 6, Lộc Thắng Townlet, Bảo Lâm Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH Trà Đà Loan

 • Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trà Đà Loan. Địa chỉ: Đà Loan, Đà Loan Commune, Đức Trọng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.