Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công Ty Cổ Phần Thảm Len Đại Phú Gia

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Thảm Len Đại Phú Gia
Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thảm Len Đại Phú Gia
Địa chỉ: 483/22, Đường Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 3526 2708 – 08. 3526 2709
Ngành nghề kinh doanh: thảm , sản xuất & kinh doanh
Website: dpgcarpet.com


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong Ty Co Phan Tham Len Dai Phu Gia
Ten doanh nghiep: Cong Ty Co Phan Tham Len Dai Phu Gia
Dia chi: 483/22, Duong Le Van Sy, Phuong 12, Quan 3, Thanh Pho Ho Chi Minh
Dien thoai: 08. 3526 2708 – 08. 3526 2709
Nganh nghe kinh doanh: tham , san xuat & kinh doanh
Website: dpgcarpet.com