Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐẠI TÍN

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐẠI TÍN
Tên giao dịch: DAI TIN REAL ESTATE SERVICE JSC
Địa chỉ: 30 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phan Đức Trí
Giấy phép kinh doanh: 0305772385 | Ngày cấp: 22/04/2008
Mã số thuế: 0305772385
Ngày hoạt động: 02/06/2008
Hoạt động chính: Dịch vụ môi giới bất động sản. Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán). Mua bán vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm. Dịch vụ dịch thuật. Xây dựng công trình dân dụng./.


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN THUONG MAI – DICH VU DIA OC DAI TIN
Ten giao dich: DAI TIN REAL ESTATE SERVICE JSC
Dia chi: 30 Dạng Thị Nhu, Phuong Nguyen Thai Binh, Quan 1, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Phan Duc Tri
Giay phep kinh doanh: 0305772385 | Ngay cap: 22/04/2008
Ma so thue: 0305772385
Ngay hoat dong: 02/06/2008
Hoat dong chinh: Dich vu moi gioi bat dong san. Tu van dau tu (tru tu van tai chinh ke toan). Mua ban vat lieu xay dung, van phong pham. Dich vu dich thuat. Xay dung cong trinh dan dung./.