Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Quang Tâm

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Quang Tâm
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Quang Tâm
Địa chỉ: 146 Nguyễn Phúc Nguyên, P. 9, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 3526 2053 – 08. 3526 2054
Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm sứ


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong ty CP San xuat Thuong mai Dich vu Quang Tam
Ten doanh nghiep: Cong ty CP San xuat Thuong mai Dich vu Quang Tam
Dia chi: 146 Nguyen Phuc Nguyen, P. 9, Q. 3, TP. Ho Chi Minh
Dien thoai: 08. 3526 2053 – 08. 3526 2054
Nganh nghe kinh doanh: san pham su