Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công Ty CP Thảm Trải Sàn Hàng Kênh

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Công Ty CP Thảm Trải Sàn Hàng Kênh
Tên doanh nghiệp: Công Ty CP Thảm Trải Sàn Hàng Kênh
Địa chỉ: 124, Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
Điện thoại: 031. 370 0509 – 031. 370 8440
Ngành nghề kinh doanh: thảm , sản xuất & kinh doanh


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong Ty CP Tham Trai San Hang Kenh
Ten doanh nghiep: Cong Ty CP Tham Trai San Hang Kenh
Dia chi: 124, Duong Nguyen Duc Canh, Phuong Cat Dai, Quan Le Chan, Thanh Pho Hai Phong, Tinh Hai Phong
Dien thoai: 031. 370 0509 – 031. 370 8440
Nganh nghe kinh doanh: tham , san xuat & kinh doanh