Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công Ty Thảm Trải Sàn Vinacarpets

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Công Ty Thảm Trải Sàn Vinacarpets
Tên doanh nghiệp: Công Ty Thảm Trải Sàn Vinacarpets
Địa chỉ: Tòa nhà Kumho Asian, 39 Lê DuẩnQ 1
Điện thoại: 0923 912 178
Ngành nghề kinh doanh: thảm , sản xuất & kinh doanh,các loại thảm nghệ thuật,thảm cho văn phòng,thảm cho các khách sạn
Website: www.vinacarpets.wordpress.com/


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong Ty Tham Trai San Vinacarpets
Ten doanh nghiep: Cong Ty Tham Trai San Vinacarpets
Dia chi: Toa nha Kumho Asian, 39 Le DuanQ 1
Dien thoai: 0923 912 178
Nganh nghe kinh doanh: tham , san xuat & kinh doanh,cac loai tham nghe thuat,tham cho van phong,tham cho cac khach san
Website: www.vinacarpets.wordpress.com/