Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công Ty TNHH Hoa Doanh

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Công Ty TNHH Hoa Doanh
Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Hoa Doanh
Địa chỉ: Tổ 18, Phường Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281. 3 872 442
Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm sứ


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong Ty TNHH Hoa Doanh
Ten doanh nghiep: Cong Ty TNHH Hoa Doanh
Dia chi: To 18, Phuong Song Cau, Thi xa Bac Kan, Tinh Bac Kan
Dien thoai: 0281. 3 872 442
Nganh nghe kinh doanh: san pham su