Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công Ty TNHH MTV Quảng Cáo Quang Nam

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Công Ty TNHH MTV Quảng Cáo Quang Nam
Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV Quảng Cáo Quang Nam
Địa chỉ: 687, Trường Chinh, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0903 429 333
Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , đèn neon


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong Ty TNHH MTV Quang Cao Quang Nam
Ten doanh nghiep: Cong Ty TNHH MTV Quang Cao Quang Nam
Dia chi: 687, Truong Chinh, Thanh Pho Nam Dinh, Tinh Nam Dinh
Dien thoai: 0903 429 333
Nganh nghe kinh doanh: quang cao , den neon