Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC ĐƯỚC

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC ĐƯỚC
Địa chỉ: 546 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Dương Đức Minh
Giấy phép kinh doanh: 0310000176 | Ngày cấp: 03/05/2010
Mã số thuế: 0310000176
Ngày hoạt động: 01/01/2010
Hoạt động chính: Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày./. (Tên cũ: Công ty TNHH Một thành viên Sản Xuất và Thương mại Dương Ng


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV SAN XUAT VA THUONG MAI DUC DUOC
Dia chi: 546 Hoang Van Thu, Phuong 4, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Duong Duc Minh
Giay phep kinh doanh: 0310000176 | Ngay cap: 03/05/2010
Ma so thue: 0310000176
Ngay hoat dong: 01/01/2010
Hoat dong chinh: San xuat may cho nganh det, may va da (khong hoat dong tai tru so). Ban buon may moc, thiet bi va phu tung may det, may, da giay./. (Ten cu: Cong ty TNHH Mot thanh vien San Xuat va Thuong mai Duong Ng