Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công Ty TNHH Quà Tặng Quỳnh Anh

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Công Ty TNHH Quà Tặng Quỳnh Anh

Quynh Anh Gifts Co.,ltd

Công Ty TNHH Quà Tặng Quỳnh Anh – Quynh Anh Gifts Co.,ltd có địa chỉ tại 122/7 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0314762496 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Cập nhật: 15 phút trước

(function () {
var po = document.createElement(‘script’); po.type = ‘text/javascript’; po.async = true;
po.src = ‘https://apis.google.com/js/plusone.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
})();
(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&appId=1484019688571309&version=v2.0”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong Ty TNHH Qua Tang Quynh Anh

Quynh Anh Gifts Co.,ltd

Cong Ty TNHH Qua Tang Quynh Anh – Quynh Anh Gifts Co.,ltd co dia chi tai 122/7 Tran Binh Trong, Phuong 1, Quan Go Vap, Thanh pho Ho Chi Minh. Ma so thue 0314762496 Dang ky & quan ly boi Chi cuc thue TP Ho Chi Minh

Nganh nghe kinh doanh chinh: Ban le thuc pham trong cac cua hang chuyen doanh

Cap nhat: 15 phut truoc

(function () {
var po = document.createElement(‘script’); po.type = ‘text/javascript’; po.async = true;
po.src = ‘https://apis.google.com/js/plusone.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
})();
(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&appId=1484019688571309&version=v2.0”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));