Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hàng XNK Nam Phương

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hàng XNK Nam Phương
Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hàng XNK Nam Phương
Địa chỉ: 54, Nguyễn Khuyến, Thị Xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 063. 3 864 136 – 063. 3 862 639
Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , sản phẩm nông nghiệp,sản xuất,kinh doanh hàng dệt may
mua bán các mặt hàng nông sản: dâu tằm,chè,cà phê
sản xuất bao bì


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong Ty TNHH San Xuat Kinh Doanh Hang XNK Nam Phuong
Ten doanh nghiep: Cong Ty TNHH San Xuat Kinh Doanh Hang XNK Nam Phuong
Dia chi: 54, Nguyen Khuyen, Thi Xa Bao Loc, Tinh Lam Dong
Dien thoai: 063. 3 864 136 – 063. 3 862 639
Nganh nghe kinh doanh: nong nghiep , san pham nong nghiep,san xuat,kinh doanh hang det may
mua ban cac mat hang nong san: dau tam,che,ca phe
san xuat bao bi