Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM VI NA THAI

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM VI NA THAI

Tên giao dịch: VI NA THAI FOOD INDUSTRIES LIMITED COMPANY
Địa chỉ: 739/264B Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Giấy phép kinh doanh: 4102015588 | Ngày cấp: 07/05/2003
Mã số thuế: 0302921670
Ngày hoạt động: 01/06/2003
Hoạt động chính: SX, MB xác dừa sấy khô, dầu dừa, chỉ xơ dừa, rau quả, nông thủy hải sản, thực phẩm. MB máy móc, thiết bị ngành thực phẩm, công nông nghiệp.


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT THUC PHAM VI NA THAI

Ten giao dich: VI NA THAI FOOD INDUSTRIES LIMITED COMPANY
Dia chi: 739/264B Hung Phu, Phuong 9, Quan 8, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Thanh Hai
Giay phep kinh doanh: 4102015588 | Ngay cap: 07/05/2003
Ma so thue: 0302921670
Ngay hoat dong: 01/06/2003
Hoat dong chinh: SX, MB xac dua say kho, dau dua, chi xo dua, rau qua, nong thuy hai san, thuc pham. MB may moc, thiet bi nganh thuc pham, cong nong nghiep.