Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUNG TẤN

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUNG TẤN
Tên giao dịch: CHUNG TAN MANUFACTURING TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 83/3 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh
Giấy phép kinh doanh: 0309113802 | Ngày cấp: 14/07/2009
Mã số thuế: 0309113802
Ngày hoạt động: 01/08/2009
Hoạt động chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày. Sửa chữa máy móc, thiết bị. ………..


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU CHUNG TAN
Ten giao dich: CHUNG TAN MANUFACTURING TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Dia chi: 83/3 Vuon Lai, Phuong Phu Tho Hoa, Quan Tan Phu, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Ngoc Duy Quynh
Giay phep kinh doanh: 0309113802 | Ngay cap: 14/07/2009
Ma so thue: 0309113802
Ngay hoat dong: 01/08/2009
Hoat dong chinh: Ban buon may moc, thiet bi va phu tung may det, may, da giay. Sua chua may moc, thiet bi. ………..