Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ ĐẠI KHÁNH

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ ĐẠI KHÁNH

Tên giao dịch: DAIKHANH CO.,LTD
Địa chỉ: 59/4A Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Cao Hữu Minh
Giấy phép kinh doanh: 4102061949 | Ngày cấp: 27/05/2008
Mã số thuế: 0305741919
Ngày hoạt động: 01/06/2008
Hoạt động chính: Sản xuất mua bán hàng may mặc, da giày, gia công may vải, da simili….


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU QUOC TE DAI KHANH

Ten giao dich: DAIKHANH CO.,LTD
Dia chi: 59/4A Phan Dang Luu, Phuong 07, Quan Phu Nhuan, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Cao Huu Minh
Giay phep kinh doanh: 4102061949 | Ngay cap: 27/05/2008
Ma so thue: 0305741919
Ngay hoat dong: 01/06/2008
Hoat dong chinh: San xuat mua ban hang may mac, da giay, gia cong may vai, da simili….