Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT HẰNG

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT HẰNG
Tên giao dịch: VIET HANG CO.,LTD
Địa chỉ: 117/5/19 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Giấy phép kinh doanh: 0308489062 | Ngày cấp: 06/10/2011
Mã số thuế: 0308489062
Ngày hoạt động: 30/05/2009
Hoạt động chính: Xây dựng công trình công nghiệp. Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; hàng may mặc; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; máy móc, thiết b


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU VIET HANG
Ten giao dich: VIET HANG CO.,LTD
Dia chi: 117/5/19 Phan Van Han, Phuong 17, Quan Binh Thanh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Thi Thu Hang
Giay phep kinh doanh: 0308489062 | Ngay cap: 06/10/2011
Ma so thue: 0308489062
Ngay hoat dong: 30/05/2009
Hoat dong chinh: Xay dung cong trinh cong nghiep. Dai ly ban hang huong hoa hong. Ban buon vat lieu, thiet bi lap dat trong xay dung; hang may mac; may moc, thiet bi va phu tung may det, may, da giay; may moc, thiet b