Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANG MÁY THIÊN HUY

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANG MÁY THIÊN HUY
Tên giao dịch: THIMEXTRA CO.,LTD
Địa chỉ: 246 Long Thuận, Phường Long Phước, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Thị Anh Đào
Giấy phép kinh doanh: 0309851694 | Ngày cấp: 30/03/2011
Mã số thuế: 0309851694
Ngày hoạt động: 01/04/2010
Hoạt động chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp, nông nghiệp, máy dệt, may, da giày. Lắp đặt máy móc và thiết bị công


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU XUAT NHAP KHAU THANG MAY THIEN HUY
Ten giao dich: THIMEXTRA CO.,LTD
Dia chi: 246 Long Thuan, Phuong Long Phuoc, Quan 9, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Thi Anh Dao
Giay phep kinh doanh: 0309851694 | Ngay cap: 30/03/2011
Ma so thue: 0309851694
Ngay hoat dong: 01/04/2010
Hoat dong chinh: Gia cong co khi; xu ly va trang phu kim loai (khong hoat dong tai tru so). Ban buon may moc, thiet bi va phu tung may cong nghiep, nong nghiep, may det, may, da giay. Lap dat may moc va thiet bi cong