Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI NGUYÊN TỶ

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI NGUYÊN TỶ
Tên giao dịch: NGUYEN TY CO., LTD
Địa chỉ: 852A An Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thụy Phương Anh
Giấy phép kinh doanh: 0303928742 | Ngày cấp: 23/12/2011
Mã số thuế: 0303928742
Ngày hoạt động: 01/09/2005
Hoạt động chính: Chế biến thực phẩm: chà bông heo, vò viên heo, thịt heo kho sẵn (trừ chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở). Mua bán nông lâm thủy hải sản, trái cây, rau quả, thực phẩm (không gây ô nhiễm môi trường


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT – THUONG MAI NGUYEN TY
Ten giao dich: NGUYEN TY CO., LTD
Dia chi: 852A An Duong Vuong, Phuong 13, Quan 6, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Thuy Phuong Anh
Giay phep kinh doanh: 0303928742 | Ngay cap: 23/12/2011
Ma so thue: 0303928742
Ngay hoat dong: 01/09/2005
Hoat dong chinh: Che bien thuc pham: cha bong heo, vo vien heo, thit heo kho san (tru che bien thuc pham tuoi song tai tru so). Mua ban nong lam thuy hai san, trai cay, rau qua, thuc pham (khong gay o nhiem moi truong