Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công ty TNHH SX & KD Artichoke Túi Lọc Ngọc Duy

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Công ty TNHH SX & KD Artichoke Túi Lọc Ngọc Duy
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH SX & KD Artichoke Túi Lọc Ngọc Duy
Địa chỉ: 73/17 Phan Chu Trinh Str., Da Lat – 6 Tang Bat Ho Str., Da Lat
Điện thoại: 0063.3549203822293
Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd
Website: www.ngocduytea.com.vn


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong ty TNHH SX & KD Artichoke Tui Loc Ngoc Duy
Ten doanh nghiep: Cong ty TNHH SX & KD Artichoke Tui Loc Ngoc Duy
Dia chi: 73/17 Phan Chu Trinh Str., Da Lat – 6 Tang Bat Ho Str., Da Lat
Dien thoai: 0063.3549203822293
Nganh nghe kinh doanh: che , sx & kd
Website: www.ngocduytea.com.vn