Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Hoa Sen

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Hoa Sen

Hoa Sen Gift Trading Service Company Limited

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Hoa Sen – Hoa Sen Gift Trading Service Company Limited có địa chỉ tại 28/16 Tân Thới Nhất 11, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0314862412 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Qua Tang Hoa Sen

Hoa Sen Gift Trading Service Company Limited

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Qua Tang Hoa Sen – Hoa Sen Gift Trading Service Company Limited co dia chi tai 28/16 Tan Thoi Nhat 11, Phuong Tan Thoi Nhat, Quan 12, Thanh pho Ho Chi Minh. Ma so thue 0314862412 Dang ky & quan ly boi Chi cuc thue TP Ho Chi Minh

Nganh nghe kinh doanh chinh: Ban buon chuyen doanh khac chua duoc phan vao dau.