Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀN MỸ

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀN MỸ

Tên giao dịch: HOMYCO
Địa chỉ: 29/6 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Thu
Giấy phép kinh doanh: 0301419764 | Ngày cấp: 24/05/2002
Mã số thuế: 0301419764
Ngày hoạt động: 01/09/1997
Hoạt động chính: Mua bán : Máy móc phụ tùng Ôtô, vật tư , phân bón, bách hóa, hàng may mặc, KKĐM, công nghệ phẩm, TCMN, TP,TP công nghệ, trồng rừng , rượu bia nước giải khát, thuốc lá nội, rau qủa, đại lý ký gởi……


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT DICH VU DU LICH HOAN MY

Ten giao dich: HOMYCO
Dia chi: 29/6 Huynh Tan Phat, Phuong Binh Thuan, Quan 7, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Huynh Minh Thu
Giay phep kinh doanh: 0301419764 | Ngay cap: 24/05/2002
Ma so thue: 0301419764
Ngay hoat dong: 01/09/1997
Hoat dong chinh: Mua ban : May moc phu tung Oto, vat tu , phan bon, bach hoa, hang may mac, KKDM, cong nghe pham, TCMN, TP,TP cong nghe, trong rung , ruou bia nuoc giai khat, thuoc la noi, rau qua, dai ly ky goi……