Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Sơn Thi-Chi nhánh tại Hồ Chí Minh

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Sơn Thi-Chi nhánh tại Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Sơn Thi-Chi nhánh tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 130 Nguyễn Phúc Nguyên, P. 9, Q. 3,TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 3526 1013 – 08. 3526 1013
Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm sứ


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong ty TNHH Thuong mai & San xuat Son Thi-Chi nhanh tai Ho Chi Minh
Ten doanh nghiep: Cong ty TNHH Thuong mai & San xuat Son Thi-Chi nhanh tai Ho Chi Minh
Dia chi: 130 Nguyen Phuc Nguyen, P. 9, Q. 3,TP. Ho Chi Minh
Dien thoai: 08. 3526 1013 – 08. 3526 1013
Nganh nghe kinh doanh: san pham su