Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Cty bia Qui Nhơn

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Cty bia Qui Nhơn
Tên doanh nghiệp: Cty bia Qui Nhơn
Địa chỉ: Phú Tài IZ., Qui Nhơn
Điện thoại: 56-3841496, 3841495
Ngành nghề kinh doanh: nước khoáng & nước uống tinh khiết, sx & kd,bia , sx
Website: www.saigonmientrungsabeco.com.vn


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cty bia Qui Nhon
Ten doanh nghiep: Cty bia Qui Nhon
Dia chi: Phu Tai IZ., Qui Nhon
Dien thoai: 56-3841496, 3841495
Nganh nghe kinh doanh: nuoc khoang & nuoc uong tinh khiet, sx & kd,bia , sx
Website: www.saigonmientrungsabeco.com.vn