Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Cty CP bia Nghệ An

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Cty CP bia Nghệ An
Tên doanh nghiệp: Cty CP bia Nghệ An
Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu Str., Vinh
Điện thoại: 38-3563323
Ngành nghề kinh doanh: bia , sx


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cty CP bia Nghe An
Ten doanh nghiep: Cty CP bia Nghe An
Dia chi: 54 Phan Dang Luu Str., Vinh
Dien thoai: 38-3563323
Nganh nghe kinh doanh: bia , sx