Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Cty liên doanh bia Sài Gòn

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Cty liên doanh bia Sài Gòn
Tên doanh nghiệp: Cty liên doanh bia Sài Gòn
Địa chỉ: 265 Nguyễn Tất Thành, 8, Tuy Hòa Town
Điện thoại: 57-3824061
Ngành nghề kinh doanh: bia , sx


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cty lien doanh bia Sai Gon
Ten doanh nghiep: Cty lien doanh bia Sai Gon
Dia chi: 265 Nguyen Tat Thanh, 8, Tuy Hoa Town
Dien thoai: 57-3824061
Nganh nghe kinh doanh: bia , sx