Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Cửa Hàng Áo Mưa Hồng

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Cửa Hàng Áo Mưa Hồng
Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Áo Mưa Hồng
Địa chỉ: Sạp 120, Tầng Trệt, Chợ Bình Tây, 57A, Đường Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 3950 6376
Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn
Website: www.chobinhtay.gov.vn


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cua Hang Ao Mua Hong
Ten doanh nghiep: Cua Hang Ao Mua Hong
Dia chi: Sap 120, Tang Tret, Cho Binh Tay, 57A, Duong Thap Muoi, Phuong 2, Quan 6, Thanh Pho Ho Chi Minh
Dien thoai: 08. 3950 6376
Nganh nghe kinh doanh: ao mua, san xuat & ban buon
Website: www.chobinhtay.gov.vn