Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Cửa Hàng Màn Sáo Thanh Hải

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Cửa Hàng Màn Sáo Thanh Hải
Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Sáo Thanh Hải
Địa chỉ: 263, Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 3927 2220
Ngành nghề kinh doanh: thảm , sản xuất & kinh doanh


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cua Hang Man Sao Thanh Hai
Ten doanh nghiep: Cua Hang Man Sao Thanh Hai
Dia chi: 263, Ly Thai To, Phuong 9, Quan 10, Tp Ho Chi Minh
Dien thoai: 08. 3927 2220
Nganh nghe kinh doanh: tham , san xuat & kinh doanh