Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Cửa Hàng Nhạc Cụ Hữu Lộc

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Cửa Hàng Nhạc Cụ Hữu Lộc
Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Nhạc Cụ Hữu Lộc
Địa chỉ: 55, Đường 3 Tháng 2, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 382 2608
Ngành nghề kinh doanh: nhạc cụ, sản xuất & bán buôn


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cua Hang Nhac Cu Huu Loc
Ten doanh nghiep: Cua Hang Nhac Cu Huu Loc
Dia chi: 55, Duong 3 Thang 2, Phuong 1, Thanh Pho Vinh Long, Tinh Vinh Long
Dien thoai: 070. 382 2608
Nganh nghe kinh doanh: nhac cu, san xuat & ban buon