Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Cửa Hàng Thảm Trải Sàn Đại Hạnh Huê

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Cửa Hàng Thảm Trải Sàn Đại Hạnh Huê
Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Thảm Trải Sàn Đại Hạnh Huê
Địa chỉ: 1077, Ba Tháng Hai, Phường 6, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 3856 0520
Ngành nghề kinh doanh: thảm , sản xuất & kinh doanh


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cua Hang Tham Trai San Dai Hanh Hue
Ten doanh nghiep: Cua Hang Tham Trai San Dai Hanh Hue
Dia chi: 1077, Ba Thang Hai, Phuong 6, Quan 11, Thanh Pho Ho Chi Minh
Dien thoai: 08. 3856 0520
Nganh nghe kinh doanh: tham , san xuat & kinh doanh