Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

DNTN SẢN XUẤT TUẤN KIỆT

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: DNTN SẢN XUẤT TUẤN KIỆT

Địa chỉ: 56/49 Đường 41, Phường 16, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bạch Yến
Giấy phép kinh doanh: 0304192222 | Ngày cấp: 10/02/2006
Mã số thuế: 0304192222
Ngày hoạt động: 23/01/2006
Hoạt động chính: Sản xuất mỹ phẩm : nước hoa./.


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: DNTN SAN XUAT TUAN KIET

Dia chi: 56/49 Duong 41, Phuong 16, Quan 8, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Thi Bach Yen
Giay phep kinh doanh: 0304192222 | Ngay cap: 10/02/2006
Ma so thue: 0304192222
Ngay hoat dong: 23/01/2006
Hoat dong chinh: San xuat my pham : nuoc hoa./.