Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

DNTN SX TM AN PHÁT

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: DNTN SX TM AN PHÁT
Tên doanh nghiệp: DNTN SX TM AN PHÁT
Địa chỉ: 96/2/3 Nguyễn Huệ, Tp. Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3 820 054
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , xuất nhập khẩu,chế biến,gia công,mua bán gỗ
sản xuất hàng mộc dân dụng


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: DNTN SX TM AN PHAT
Ten doanh nghiep: DNTN SX TM AN PHAT
Dia chi: 96/2/3 Nguyen Hue, Tp. Qui Nhon, Tinh Binh Dinh
Dien thoai: 056. 3 820 054
Nganh nghe kinh doanh: go , xuat nhap khau,che bien,gia cong,mua ban go
san xuat hang moc dan dung