Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

DNTN Thảm Len Sài Gòn

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: DNTN Thảm Len Sài Gòn
Tên doanh nghiệp: DNTN Thảm Len Sài Gòn
Địa chỉ: 64A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
Điện thoại: 08. 38 274 903 – 08. 38 244 803
Ngành nghề kinh doanh: thảm , sản xuất & kinh doanh,các loại thảm sàn,thảm nghệ thuật,thảm salon
Website: www.saigoncarpet.com.vn


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: DNTN Thảm Len Sài Gòn
Ten doanh nghiep: DNTN Thảm Len Sài Gòn
Dia chi: 64A Nguyẽn Thị Minh Khai, Phuòng Da Kao, Quạn 1
Dien thoai: 08. 38 274 903 – 08. 38 244 803
Nganh nghe kinh doanh: tham , san xuat & kinh doanh,cac loai tham san,tham nghe thuat,tham salon
Website: www.saigoncarpet.com.vn