Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

DNTN Vân Khởi

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: DNTN Vân Khởi
Tên doanh nghiệp: DNTN Vân Khởi
Địa chỉ: Area 2, Châu ổ Townlet, Bình Sơn Dist.
Điện thoại: 3851310
Ngành nghề kinh doanh: sữa & sản phẩm sữa , chế biến & kd,bia , sx


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: DNTN Van Khoi
Ten doanh nghiep: DNTN Van Khoi
Dia chi: Area 2, Chau o Townlet, Binh Son Dist.
Dien thoai: 3851310
Nganh nghe kinh doanh: sua & san pham sua , che bien & kd,bia , sx