Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Hang Kenh Woolen Capet Co

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Hang Kenh Woolen Capet Co
Tên doanh nghiệp: Hang Kenh Woolen Capet Co
Địa chỉ: 124 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Phường Cát Dài
Điện thoại: 031. 3 846 309 – 031. 3 845 140
Ngành nghề kinh doanh: thảm , sản xuất & kinh doanh


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Hang Kenh Woolen Capet Co
Ten doanh nghiep: Hang Kenh Woolen Capet Co
Dia chi: 124 Nguyen Duc Canh, Quan Le Chan, Phuong Cat Dai
Dien thoai: 031. 3 846 309 – 031. 3 845 140
Nganh nghe kinh doanh: tham , san xuat & kinh doanh