Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Hiệp Hội SX Gỗ Và Lâm Sản Bình Định FPA Binh Dinh

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Hiệp Hội SX Gỗ Và Lâm Sản Bình Định FPA Binh Dinh
Tên doanh nghiệp: Hiệp Hội SX Gỗ Và Lâm Sản Bình Định FPA Binh Dinh
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Phú Tài, Số 278 Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3 946 740
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , sản xuất


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Hiep Hoi SX Go Va Lam San Binh Dinh FPA Binh Dinh
Ten doanh nghiep: Hiep Hoi SX Go Va Lam San Binh Dinh FPA Binh Dinh
Dia chi: Tang 5, Toa nha Phu Tai, So 278 Nguyen Thi Dinh, Tp. Quy Nhon, Tinh Binh Dinh
Dien thoai: 056. 3 946 740
Nganh nghe kinh doanh: go , san xuat