Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Hiệu Buôn Phú Châu

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Hiệu Buôn Phú Châu
Tên doanh nghiệp: Hiệu Buôn Phú Châu
Địa chỉ: 149A, Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 364 9638
Ngành nghề kinh doanh: mua sắm , mền bông, chăn bông , sản xuất & bán buôn


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Hieu Buon Phu Chau
Ten doanh nghiep: Hieu Buon Phu Chau
Dia chi: 149A, Duong Cu Chinh Lan, Phuong Hoa Khe, Quan Thanh Khe, Thanh Pho Da Nang
Dien thoai: 0511. 364 9638
Nganh nghe kinh doanh: mua sam , men bong, chan bong , san xuat & ban buon