Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

HTX Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Đoàn Kết

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: HTX Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Đoàn Kết
Tên doanh nghiệp: HTX Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Đoàn Kết
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 3 873 514
Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm sứ


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: HTX San Xuat Vat Lieu Xay Dung Doan Ket
Ten doanh nghiep: HTX San Xuat Vat Lieu Xay Dung Doan Ket
Dia chi: Khoi 8, Thi tran Con Cuong, Huyen Con Cuong, Tinh Nghe An
Dien thoai: 038. 3 873 514
Nganh nghe kinh doanh: san pham su