Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Luc Dien Carpet Weaving Enterprise

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Luc Dien Carpet Weaving Enterprise
Tên doanh nghiệp: Luc Dien Carpet Weaving Enterprise
Địa chỉ: Minh Chau Hamlet, Chau Giang Dist
Điện thoại: 0321. 874160 – 0321. 874160
Ngành nghề kinh doanh: thảm , sản xuất & kinh doanh


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Luc Dien Carpet Weaving Enterprise
Ten doanh nghiep: Luc Dien Carpet Weaving Enterprise
Dia chi: Minh Chau Hamlet, Chau Giang Dist
Dien thoai: 0321. 874160 – 0321. 874160
Nganh nghe kinh doanh: tham , san xuat & kinh doanh