Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Quán Ăn Bạn Bè 232

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: Quán Ăn Bạn Bè 232
Tên doanh nghiệp: Quán Ăn Bạn Bè 232
Địa chỉ: 232, Cao Thắng, Phường 12, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại: 0909 009 721
Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Quan An Ban Be 232
Ten doanh nghiep: Quan An Ban Be 232
Dia chi: 232, Cao Thang, Phuong 12, Q.10, Tp.HCM
Dien thoai: 0909 009 721
Nganh nghe kinh doanh: ao mua, san xuat & ban buon