Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

XÍ NGHIỆP CBLS XK MỸ NGUYÊN – CHI NHÁNH CÔNG TY CP SX VÀ XNK LS SÀI GÒN

in áo thun nhanh, đẹp, giá rẻ
Tên công ty: XÍ NGHIỆP CBLS XK MỸ NGUYÊN – CHI NHÁNH CÔNG TY CP SX VÀ XNK LS SÀI GÒN
Tên doanh nghiệp: XÍ NGHIỆP CBLS XK MỸ NGUYÊN – CHI NHÁNH CÔNG TY CP SX VÀ XNK LS SÀI GÒN
Địa chỉ: KV7, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3 741 628
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , thiết bị khai thác & chế biến,chế biến gỗ và lâm sản
xnk lâm sản và các sản phẩm lâm sản kết hợp
với kim loại vải và các vật liệu khác


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: XI NGHIEP CBLS XK MY NGUYEN – CHI NHANH CONG TY CP SX VA XNK LS SAI GON
Ten doanh nghiep: XI NGHIEP CBLS XK MY NGUYEN – CHI NHANH CONG TY CP SX VA XNK LS SAI GON
Dia chi: KV7, P. Bui Thi Xuan, Tp. Qui Nhon, Tinh Binh Dinh
Dien thoai: 056. 3 741 628
Nganh nghe kinh doanh: go , thiet bi khai thac & che bien,che bien go va lam san
xnk lam san va cac san pham lam san ket hop
voi kim loai vai va cac vat lieu khac