Công ty quà tặng

Cty CP Habada

Tên doanh nghiệp: Cty CP Habada. Địa chỉ: 80 Lý Thái Tổ Str., Bắc Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: bia , sx.

Cty CP bia á Châu

Tên doanh nghiệp: Cty CP bia á Châu. Địa chỉ: 1 Line TS3, Tiên Sơn IZ. Ngành nghề kinh doanh: bia , sx.

Cty CP tập đoàn đầu tư và thương mại Thanh Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty CP tập đoàn đầu tư và thương mại Thanh Tùng. Địa chỉ: 233 Trần Phú Str., Từ Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị công nghiệp chế biến thực phẩm

Cty TNHH thương mại và sản xuất An Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại và sản xuất An Thịnh. Địa chỉ: Tân Lập, Đình Bảng Hamlet, Từ Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bia , sx.

Cty bia – nước giải khát Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty bia - nước giải khát Quảng Ninh. Địa chỉ: 130 Lê Lợi Str., Yết Kiêu , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: bia , sx.

Cty CP bia Hạ Long

Tên doanh nghiệp: Cty CP bia Hạ Long. Địa chỉ: 130 Lê Lợi Str., Yết Kiêu , Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: bia , sx.

Cty thương mại Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại Quảng Ninh. Địa chỉ: 158 Lê Thánh Tông Str., Hạ Long. Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd,nhà hàng,than , khai thác, chế biến & kd,bia

Cty CP bia Hà Nội Hải Dương

Tên doanh nghiệp: Cty CP bia Hà Nội Hải Dương. Địa chỉ: Quan Thánh Str., Bình Hàn , Hải Dương. Ngành nghề kinh doanh: nước ngọt , sx & kd,bia , sx.

Cty CP kỹ nghệ thực phẩm Hưng Yên

Tên doanh nghiệp: Cty CP kỹ nghệ thực phẩm Hưng Yên. Địa chỉ: 141 Bạch Đằng Str., Minh Khai , Hưng Yên Town. Ngành nghề kinh doanh: bia , sx.

Cty TNHH công nghiệp thực phẩm Quốc Tế

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp thực phẩm Quốc Tế. Địa chỉ: Highway 5, Giai Phạm Hamlet, Yên Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bia , sx.

Cty chế biến thực phẩm Vĩnh Hà

Tên doanh nghiệp: Cty chế biến thực phẩm Vĩnh Hà. Địa chỉ: Vĩnh Trụ Townlet, Lý Nhân Dist.. Ngành nghề kinh doanh: bia , sx,thức ăn gia súc , chế biến & kd.

Cty CP bia Sai Gon – Ha Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP bia Sai Gon - Ha Nam. Địa chỉ: 104-106 Trần Phú, Quang Trung, Phủ Lý Town. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nước ngọt , sx & kd,bia , sx.

Cty khách sạn dịch vụ Hà Nam

Tên doanh nghiệp: Cty khách sạn dịch vụ Hà Nam. Địa chỉ: 167 Lê Lợi Str., Lương Khánh Thiện , Phủ Lý Town. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,bia , sx.

Cty CP bia Hà Nội Thái Bình

Tên doanh nghiệp: Cty CP bia Hà Nội Thái Bình. Địa chỉ: 309 Lý Thường Kiệt Str., Trần Lãm , Thái Bình. Ngành nghề kinh doanh: bia , sx.

Cty CP tập đoàn Hương Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty CP tập đoàn Hương Sơn. Địa chỉ: 18 Trần Thái Tông Str., Thái Bình. Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị công nghiệp khác , sx & kd,nước ngọt ,

Cty CP thực phẩm nông sản Thái Bình

Tên doanh nghiệp: Cty CP thực phẩm nông sản Thái Bình. Địa chỉ: 16B Quang Trung , Thái Bình. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),sữa & sản

Cty TNHH thương mại Đại Việt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Đại Việt. Địa chỉ: No.18, Lê Thái Tông Str., Thái Binh. Ngành nghề kinh doanh: bia , sx.

Cty CP bia Hà Nội Nam Định

Tên doanh nghiệp: Cty CP bia Hà Nội Nam Định. Địa chỉ: 5 Thái Bình Str., Hạ Long , Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: nước ngọt , sx & kd,bia , sx.

Cty CP bia Nada

Tên doanh nghiệp: Cty CP bia Nada. Địa chỉ: 3 Thái Bình Str., Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: bia , sx.

Cty CP Ong Nam Định

Tên doanh nghiệp: Cty CP Ong Nam Định. Địa chỉ: 464 Trường Chinh Str., Vị Xuyên , Nam Định. Ngành nghề kinh doanh: bia , sx.