Công ty quà tặng

Cty chè Hùng An

Tên doanh nghiệp: Cty chè Hùng An. Địa chỉ: Hùng An Townlet, Bắc Quang Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH thương mại Hùng Cường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Hùng Cường. Địa chỉ: Km7, Đức Thành Sub-hamlet, Đạo Đức Hamlet, Vị Xuyên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng,chè , sx & kd.

Cty CP chè đắng và thương mại Cao Bằng

Tên doanh nghiệp: Cty CP chè đắng và thương mại Cao Bằng. Địa chỉ: Kim Đồng Str., Hợp Giang , Cao Bằng Town. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH Linh Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Linh Dương. Địa chỉ: 55 Phan Đình Phùng Str., Phố Mới , Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Xí nghiệp nông công nghiệp chè Thái Bình

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp nông công nghiệp chè Thái Bình. Địa chỉ: Area 3, Thái Bình Farm Townlet, Đình Lập Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty chè Mỹ Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty chè Mỹ Lâm. Địa chỉ: Lập Thành, Mỹ Bằng Hamlet, Yên Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty chè Tân Trào

Tên doanh nghiệp: Cty chè Tân Trào. Địa chỉ: Son Duong Town, Son Duong Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty chè Sông Lô

Tên doanh nghiệp: Cty chè Sông Lô. Địa chỉ: Kim Phu Hamlet, Yen Son Town. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty CP chè Liên Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty CP chè Liên Sơn. Địa chỉ: NT Liên Sơn Townlet, Văn Chấn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty CP chè Minh Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty CP chè Minh Thịnh. Địa chỉ: Group 21, Nguyễn Phúc , Yên Bái. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty CP chè Văn Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty CP chè Văn Hưng. Địa chỉ: Thịnh Hưng Hamlet, Yên Bình Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty CP chè Nghĩa Lộ

Tên doanh nghiệp: Cty CP chè Nghĩa Lộ. Địa chỉ: Nghĩa Lộ Farm, Vân Chấn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH thương mại Công Dũng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Công Dũng. Địa chỉ: Tân Hương Hamlet, Yên Bình Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH trà Tân Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH trà Tân Phú. Địa chỉ: Village 13, Tân Thịnh Hamlet, Văn Chấn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty chè Sông Cầu – CN

Tên doanh nghiệp: Cty chè Sông Cầu - CN. Địa chỉ: Sông Cầu Townlet, Đông Hỷ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty CP chè Thái Nguyên

Tên doanh nghiệp: Cty CP chè Thái Nguyên. Địa chỉ: Tân Lập , Thái Nguyên. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty CP chè Quân Chu

Tên doanh nghiệp: Cty CP chè Quân Chu. Địa chỉ: Quân Chu Townlet, Đại Từ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty CP Chè Hà Thái

Tên doanh nghiệp: Cty CP Chè Hà Thái. Địa chỉ: Group 6, Hà Thượng Hamlet, Đại Từ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty CP XNK chè Đại Từ Thái Nguyên

Tên doanh nghiệp: Cty CP XNK chè Đại Từ Thái Nguyên. Địa chỉ: Group 2, Hùng Sơn Hamlet, Đại Từ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH chè Bình Yên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chè Bình Yên. Địa chỉ: Đá Bay Village, Bình Yên Hamlet, Định Hóa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.