Công ty quà tặng

Dong Hanh Trading Production Co. Ltd

Tên doanh nghiệp: Dong Hanh Trading Production Co. Ltd. Địa chỉ: 155 Binh Phu St 11, Dist. 6,. Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn.

Cty CP chè Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty CP chè Phú Thọ. Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành Str., Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH chè Hưng Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chè Hưng Hà. Địa chỉ: Area.2, Thanh Ba Townlet, Thanh Ba Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

An Tan Khoa Producing Trading Co. Ltd

Tên doanh nghiệp: An Tan Khoa Producing Trading Co. Ltd. Địa chỉ: 36/26/7 Huynh Thien Loc , Hoa Thanh , Tan Phu. Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn.

Cty TNHH chế biến chè xuất khẩu Đại Đồng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chế biến chè xuất khẩu Đại Đồng. Địa chỉ: Area 6, Thanh Ba Townlet, Thanh Ba Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

A.D.Vuong Co. Ltd

Tên doanh nghiệp: A.D.Vuong Co. Ltd. Địa chỉ: F4/6B Thoai Ngoc Hau St Binh Tri Dong A , Binh Tan Dist. Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn.

Cty TNHH Hoài Chung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoài Chung. Địa chỉ: Area 9, Chí Tiên Hamlet, Thanh Ba Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Thuan Hung Unit

Tên doanh nghiệp: Thuan Hung Unit. Địa chỉ: 47 Nguyen Chi Thanh , 16, 11,. Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn.

Cty TNHH Ngọc Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ngọc Hải. Địa chỉ: Village.6, Quốc Lâm, Đoan Hùng Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd,tư vấn kỹ thuật & công nghệ.

Hieu Dat Unit

Tên doanh nghiệp: Hieu Dat Unit. Địa chỉ: 93/6/55 Xo Viet Nghe Tinh , 17, Binh Thanh. Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn.

Cty TNHH MTV chè Phú Bền

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV chè Phú Bền. Địa chỉ: Thanh Ba Townlet, Thanh Ba Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Huong Quang Trading Co. Ltd

Tên doanh nghiệp: Huong Quang Trading Co. Ltd. Địa chỉ: 336/7/3 Nguyen Van Luong St 12, Dist. 6,. Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn.

Cty TNHH Thiên Thanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thiên Thanh. Địa chỉ: 2420 Vân Cơ , Việt Trì (Group B, Minh Phương). Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Ngoc Trinh Rainwear Unit

Tên doanh nghiệp: Ngoc Trinh Rainwear Unit. Địa chỉ: 19/35 Bình Thới, Phường 11, Quận 11. Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn.

Ralado trading and Production Raincoat Co.

Tên doanh nghiệp: Ralado trading and Production Raincoat Co.. Địa chỉ: 34A Tran Nhat Duat , Hoan Kiem. Ngành nghề kinh doanh: áo mưa, sản xuất & bán buôn.

Cty TNHH chè Thuận Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chè Thuận Phát. Địa chỉ: Phổ Group, Quất Lưu Hamlet, Bình Xuyên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

DNTN chè xuất khẩu Thanh Quang

Tên doanh nghiệp: DNTN chè xuất khẩu Thanh Quang. Địa chỉ: Đạo Đức Hamlet, Bình Xuyên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty đầu tư phát triển chè Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty đầu tư phát triển chè Nghệ An. Địa chỉ: 376 Nguyễn Trãi Str., Vinh. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),chè , sx &

Xí nghiệp chè Tây Sơn

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp chè Tây Sơn. Địa chỉ: Sơn Kim 2 Hamlet, Hương Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty chè Biển Hồ

Tên doanh nghiệp: Cty chè Biển Hồ. Địa chỉ: Nghĩa Hưng Hamlet, Chupah Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cà phê , chế biến & kd,chè , sx & kd.