Cty chè Mỹ Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty chè Mỹ Lâm
Địa chỉ: Lập Thành, Mỹ Bằng Hamlet, Yên Sơn Dist.
Điện thoại: 27-3875259
Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd

[googlemap diachi=”Lập Thành, Mỹ Bằng Hamlet, Yên Sơn Dist.”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *