Cty chè Sông Cầu – CN

Tên doanh nghiệp: Cty chè Sông Cầu – CN
Địa chỉ: Sông Cầu Townlet, Đông Hỷ Dist.
Điện thoại: 280-3823026
Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd

[googlemap diachi=”Sông Cầu Townlet, Đông Hỷ Dist.”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *