Cty CP Chè Hà Thái

Tên doanh nghiệp: Cty CP Chè Hà Thái
Địa chỉ: Group 6, Hà Thượng Hamlet, Đại Từ Dist.
Điện thoại: 280-3725319
Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd

[googlemap diachi=”Group 6, Hà Thượng Hamlet, Đại Từ Dist.”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *