Tag: sản xuất và kinh doanh

Cty CP Hàng Kênh

Tên doanh nghiệp: Cty CP Hàng Kênh. Địa chỉ: 124 Nguyễn Đức Cảnh Str., Cát Dài , Lê Chân Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giầy thể thao, giầy vải , sx & kd,thảm , sx &

Cty TNHH ánh Hồng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH ánh Hồng. Địa chỉ: Dân Tiến Hamlet, Khoái Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thảm , sx & kd.

Cty sản xuất và kinh doanh bao tải đay Vĩnh Trà

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất và kinh doanh bao tải đay Vĩnh Trà. Địa chỉ: 7 Lý Thường Kiệt Str., Lê Hồng Phong , Thái Bình Town. Ngành nghề kinh doanh: thảm , sx & kd,đay

Cty TNHH Đông Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Phong. Địa chỉ: 343 Lý Thường Kiệt Str., Trần Lãm , Thái Bình (Lot.DS, Bùi Viện Str., Nguyễn Đức Cảnh IZ.). Ngành nghề kinh doanh: thảm , sx & kd.

Xí nghiệp tư doanh thủ công mỹ nghệ Đổi Mới

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp tư doanh thủ công mỹ nghệ Đổi Mới. Địa chỉ: Đồng Hướng Hamlet, Kim Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: mây tre mỹ nghệ , sx & kd,thảm , sx &

Cty CP mỹ nghệ Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty CP mỹ nghệ Nghệ An. Địa chỉ: 54 Nguyễn Trãi Str., Hà Huy Tập , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd,mây tre mỹ nghệ ,

Cty chè Hùng An

Tên doanh nghiệp: Cty chè Hùng An. Địa chỉ: Hùng An Townlet, Bắc Quang Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH thương mại Hùng Cường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Hùng Cường. Địa chỉ: Km7, Đức Thành Sub-hamlet, Đạo Đức Hamlet, Vị Xuyên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng,chè , sx & kd.

Cty CP chè đắng và thương mại Cao Bằng

Tên doanh nghiệp: Cty CP chè đắng và thương mại Cao Bằng. Địa chỉ: Kim Đồng Str., Hợp Giang , Cao Bằng Town. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH Linh Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Linh Dương. Địa chỉ: 55 Phan Đình Phùng Str., Phố Mới , Lào Cai Town. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Xí nghiệp nông công nghiệp chè Thái Bình

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp nông công nghiệp chè Thái Bình. Địa chỉ: Area 3, Thái Bình Farm Townlet, Đình Lập Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty chè Mỹ Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty chè Mỹ Lâm. Địa chỉ: Lập Thành, Mỹ Bằng Hamlet, Yên Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty chè Tân Trào

Tên doanh nghiệp: Cty chè Tân Trào. Địa chỉ: Son Duong Town, Son Duong Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty chè Sông Lô

Tên doanh nghiệp: Cty chè Sông Lô. Địa chỉ: Kim Phu Hamlet, Yen Son Town. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty CP chè Liên Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty CP chè Liên Sơn. Địa chỉ: NT Liên Sơn Townlet, Văn Chấn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty CP chè Minh Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty CP chè Minh Thịnh. Địa chỉ: Group 21, Nguyễn Phúc , Yên Bái. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty CP chè Văn Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty CP chè Văn Hưng. Địa chỉ: Thịnh Hưng Hamlet, Yên Bình Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty CP chè Nghĩa Lộ

Tên doanh nghiệp: Cty CP chè Nghĩa Lộ. Địa chỉ: Nghĩa Lộ Farm, Vân Chấn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH thương mại Công Dũng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Công Dũng. Địa chỉ: Tân Hương Hamlet, Yên Bình Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Cty TNHH trà Tân Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH trà Tân Phú. Địa chỉ: Village 13, Tân Thịnh Hamlet, Văn Chấn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.